[1]
S. Guerra, “Síndrome de Lev Lenegre”, CadUniFOA, vol. 7, nº 1 Esp, p. 195, out. 2012.